Volume 69, Issue 1 – Edited by Mikołaj Madurowicz, Marta Szczepańska

Title Pages and Table of Contents

Articles and Studies

Joanna ANGIEL, Adam HIBSZER Esej jako metoda kształcenia studentów – przyszłych nauczycieli geografii / Essay as a method of education of students – future geography teachers

Dorota MANTEY, Daniel PAIVA, Daniela FERREIRA, Inês BOAVIDA-PORTUGAL Wpływ bodźców przestrzennych na reakcje organizmu. Refleksje z wykorzystania bioczujników do badania warszawskiej przestrzeni publicznej / Spatial stimuli and the body’s reactions. Reflections on the use of biosensors to study Warsaw public space

Piotr A. WERNER Szanse reintegracji a remediacja cyfrowa geografii / Reintegration opportunities versus digital remediation of geography

Samuel TUROSZ Nowoczesna deinstytucjonalizacja zdrowia – przegląd nowych trendów społecznych w zdrowiu publicznym w ujęciu terytorialnym / Modern deinstitutionalization of health – review of new social trends in public health in territorial context

Dominika STUDZIŃSKA, Magdalena SZMYTKOWSKA Wpływ płci na doświadczenia migracyjne Polaków w Niemczech. Przykład Berlina i Hamburga / The impact of gender on the migration experiences of Poles in Germany. The example of Berlin and Hamburg

Zuzanna KIELISZEK, Sylwia KULCZYK Przewodnicy sudeccy jako moderatorzy dostawy kulturowych usług ekosystemowych w Karkonoskim Parku Narodowym / Mountain guides as moderators of the delivery of cultural ecosystem services in the Karkonosze National Park

Reviews

Maciej JĘDRUSIK Tahar Kharchi, Jean-Marie Miossec, La théorie du transport de Charles Horton Cooley. Traduction, contextes et perspectives (seria „Territoires de la Géographie”, L’Harmattan, Paris 2024)