Issues

Vol. 69.1- (2024-

Vol.69.1. Edited by Mikołaj Madurowicz, Marta Szczepańska (online: 31.03.2024)

Vol. 68.1-68.4 (2023)

Vol.68.4. Edited by Mikołaj Madurowicz, Paweł E. Weszpiński (online: 13.02.2024)

Vol.68.3. Edited by Sylwia Dudek-Mańkowska (online: 9.01.2024)

Vol.68.2. Edited by Barbara Jaczewska, Marcin Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk (online: 16.11.2023)

Vol.68.1. Edited by Katarzyna Duda-Gromada (online: 31.08.2023)

Vol. 65.1-67.4 (2020-2022)

Vol.67.4. Edited by Robert Szmytkie (online: 20.02.2023)

Vol.67.3. Edited by Małgorzata Durydiwka, Krzysztof Górny (online: 30.12.2022)

Vol.67.2. Edited by Dorota Mantey (online: 18.10.2022)

Vol.67.1. Edited by Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Magdalena Szmytkowska (online: 11.07.2022)

Vol.66.4. Edited by Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek (online: 13.05.2022)

Vol.66.3. Edited by Andrzej Harasimiuk (online: 31.12.2021)

Vol.66.2. Edited by Katarzyna Duda-Gromada (online: 1.09.2021)

Vol.66.1. Edited by Maciej Lenartowicz (online: 29.03.2021)

Vol.65.4. Edited by Anna Dudek (online: 21.07.2020)

Vol.65.3. Edited by Mikołaj Madurowicz, Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz, Magdalena Fuhrmann (online: 05.07.2020)

Vol.65.2. Edited by Mikołaj Madurowicz, Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz, Magdalena Fuhrmann, Waldemar Wilk (online: 02.07.2020)

Vol.65.1. Edited by Iwona Szumacher (online: 12.05.2020)

Vol. 63.1-64.4 (2018-2019)

Vol.64.4. Edited by Mikołaj Madurowicz, Aleksandra Korpysz (online: 31.01.2020)

Vol.64.3. Edited by Maciej Lenartowicz (online: 22.05.2019)

Vol.64.2. Edited by Ewa Smolska (online: 11.03.2019)

Vol.64.1. Edited by Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada (online: 01.02.2019)

Vol. 63.4. Edited by Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk (online: 13.12.2018)

Vol.63.3. Edited by Anna Dudek 2018 (online: 22.11.2018)

Vol.63.2. Edited by Joanna Krukowska (online: 27.06.2018)

Vol .63.1. Edited by Andrzej Richling, Jerzy Lechnio (online: 19.04.2018)

Vol. 61.1-62.4 (2016-2017)

Vol. 62.4. Edited by Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka (online: 21.12.2017)

Vol. 62.3. Edited by Małgorzata Durydiwka (online: 05.12.2017)

Vol. 62.2. Edited by Katarzyna Duda-Gromada, 2017

Vol.62.1. Edited by Ewa Smolska, 2017

Vol.61.4. Edited by Dorota Rucińska, 2016

Vol.61.3. Edited by Ewa Smolska, 2016

Vol.61.2. Edited by Ewa Smolska, 2016

Vol.61.1. Edited by Małgorzata Roge-Wiśniewska, 2016

Vol. 51-60 (2013-2015)

Vol.60. Edited by Sylwia Dudek-Mańkowska, 2015

Vol.59. Edited by Bogumiła Lisocka-Jaegermann, 2015

Vol.58. Edited by Ewa Smolska, 2015

Vol.57. Edited by Piotr Werner, 2015

Vol.56. Volume dedicated to Prof. dr hab. Maria Stopa-Boryczka. Edited by Elwira Żmudzka, 2014

Vol.55. Edited by Dorota Rucińska, 2014

Vol.54. Political geography. Edited by Marcin Wojciech Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk, 2014

Vol.53. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Vol.52. Food tourism. Edited by Marta Derek, 2013

Vol.51.  Edited by Ewa Smolska, Marcin Wojckiech Solarz, Urszula Somorowska, Michał Tomczuk (editorial secretary), 2013

Vol. 41-50 (2009-2012)

Vol.50. Antropopresja w środowisku przyrodniczym (przejawy i sposoby detekcji), red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, 2012

Vol.49. Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach morfoklimatycznych, red. nauk. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2012

Vol.48. Geographic education In Poland At the time of transformation, red. nauk. Joanna Angiel, Mirosław Mularczyk, 2011

Vol.47. SUPLEMENT. 60 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2010), red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Magda Dobrowolska, 2011

Vol.47. Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, red. nauk. Elwira Żmudzka, Katarzyna Grabowska, 2011

Vol.46. Dynamika zmian systemów przyrodniczych, red. nauk. Andrzej Richling, 2011

Vol.45. Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), red. nauk Ewa Smolska i Jan Rodzik, 2010

Vol.44. Przyroda-człowiek-region. Profesor Ewelinie Kartowicz na 70 urodziny, red. nauk. Stefan Kałuski, Małgorzata Roge-Wiśniewska, Andrzej Walewski, Maciej Lechowicz, 2010

Vol.43. Studia nad ekstremalnymi zdarzeniami hydrologicznymi, red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka, 2009

Vol.42. Studia z geografii człowieka, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2009

Vol.41. Współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych, red. nauk. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2009

Vol. 31-40 (2003-2008)

Vol.40. 90. lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2008

Vol.39. Dylematy nauczania geografii Polski, red. nauk. Florian Plit, 2008

Vol.38. Studia hydrologiczne podstawą gospodarowania wodą, red. nauk. Małgorzata Gutry-Korycka, 2007

Vol.37.  Formy i procesy rzeźbotwórcze Tunezji, red. nauk. Maciej Dłużewski, 2006

Vol.36. Zintegrowane badania krajobrazowe i ich zastosowania, red. nauk. Andrzej Richling, Andrzej Harasimiuk, 2005

Vol.35. Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, red. nauk. Andrzej Lisowski, 2005

Vol.34. 50 lat Zakładu Geografii Regionalnej w Uniwersytecie Warszawskim, red. nauk. Ewelina Kartowicz, Maksymilian Skotnicki, Andrzej Walewski, 2005

Vol.33. Cechy teksturalne osadów stokowych i fluwialnych, red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, 2003

Vol.32. Geografia turyzmu, red. nauk. Andrzej Kowalczyk, 2003

Vol.31. 50 lat pracy naukowej Urszuli Soczyńskiej, red. nauk. Zdzisław Mikulski, 2003

Vol. 21-30 (1997-2002)

Vol.30. 25 lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, red. nauk. Andrzej Lisowski, Maria Skoczek, 2002

Vol.29. Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka, red. nauk. Jerzy Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak, 2001

Vol.28. 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951 – 2000), red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, 2001

Vol.27. Studia geograficzne Ponidzia Pińczowskiego, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Mirosław Bogacki, 2000

Vol.26. Suplement II, Spotkanie absolwentów z okazji 65-lecia powołania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski, 2015

Vol.26. SUPLEMENT. Spotkanie absolwentów z okazji 60-lecia Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, red. nauk. Jacek Pasławski, Bożena Ogorzelska, 2010

Vol.26. 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, red. nauk. Jacek Pasławski, 2000

Vol.25. Regionalne studia porównawcze, red. nauk. Florian Plit, Maria Skoczek, 1999

Vol.24. Pamięci Profesora Jerzego Kondrackiego, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1998

Vol.23. Przestrzenne aspekty transformacji systemowej, red. nauk. Andrzej Lisowski, 1998

Vol.22. Z badań klimatu Polski, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1998

Vol.21. Studia geoekologiczne, tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Richlingowi w 60. rocznicę urodzin, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1997

Vol. 11-20 (1992-1997)

Vol.20. Nowe metody badań klimatu Polski, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, 1997

Vol.19. Studia regionalne, red. nauk. Jadwiga Winidowa, 1997

Vol.18. Geografia społeczno – ekonomiczna, red. nauk. Andrzej Wieloński, 1996

Vol.17. Stanisław Pietkiewicz (1894 – 1986). Twórca pierwszej w Polsce Katedry Kartografii. Geograf i historyk. (Wspomnienia współpracowników i wychowanków w setną rocznicę urodzin), red. nauk. Wiktor Grygorenko, 1995

Vol.16. Dzieje studiów geograficznych w Uniwersytecie Warszawskim 1918 – 1993, red. nauk. Zdisław Mikulski, 1995

Vol.15. Badania regionalne nad krajami Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. nauk. Florian Plit, Maria Skoczek, 1994

Vol.14. Kompleksowe badania fizycznogeograficzne, red. nauk. Andrzej Richling, 1992

Vol.13. Wpływ Warszawy na urbanizację strefy podmiejskiej, red. nauk. Andrzej Wieloński, 1992

Vol.12. Studia hydrologiczne, red. nauk. Urszula Soczyńska, 1992

Vol.11. Z badań klimatu Warszawy, red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak, 1992

Vol. 1-10 (1979-1989)

Vol.10. Wybrane teoretyczne problemy geografii ekonomicznej, Witold Kusiński, 1989

Vol.9. Studia geomorfologiczne, red. nauk. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, 1989

Vol.8. Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka w strefie międzyzwrotnikowej, red. nauk. Bolesław Dumanowski, 1985

Vol.7. Studia hydrologiczne, red. nauk. Zdzisław Mikulski, 1985

Vol.6. Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego, red. nauk. Witold Kusiński, 1985

Vol.5. Regionalne badania fizycznogeograficzne, 1984

Vol.4. VII Polsko-czeskie seminarium geograficzne, red. nauk. Witold Kusiński, 1983

Vol.3. Geografia ludności, turystyki i rolnictwa, red. nauk. Witold Kusiński, 1983

Vol.2. Studia geomorfologiczne i krajobrazowe, red. nauk. Jerzy Kondracki, Ryszard Czarnecki, 1980

Vol.1. Teoria kartografii, tom dedykowany pamięci prof. dr hab. Lecha Ratajskiego, red. nauk. Zdzisław Mikulski, 1979