Tom 68, zeszyt 4 [Volume 68, Issue 4] – red. Mikołaj Madurowicz, Paweł E. Weszpiński

Strony tytułowe i spis treści

Mikołaj MADUROWICZ, Paweł E. WESZPIŃSKI Nazywać znaczy myśleć. Słowo wstępne / To name is to think. Foreword

Artykuły i studia

Agata MICHNOWSKA Co skrywają ulice w centrum Reykjavíku? O gniazdach toponimicznych w stolicy Islandii / What’s hidden in the street names in the centre of Reykjavík? The toponymic nests in the capital city of Iceland

Oleksandr RADCHENKO, Tomasz MICHALSKI Charków – przeciwdziałanie dominującej komunistycznej toponimii miasta / Kharkiv – counteracting the city’s dominant communist toponymy

Helena NITKIEWICZ Kobiety (nie)widoczne w nazwach ulic – dysproporcje liczbowe między patronkami a patronami ulic w polskich miastach na prawach powiatu / Women (in)visible in street names – disproportions in numbers between female and male patrons of streets in Polish cities and towns with county rights

Marta SZCZEPAŃSKA Asymilacja nazewnicza i oswajanie przestrzeni tzw. Ziem Odzyskanych w realiach powojennych na przykładzie rynków staromiejskich / Naming assimilation and domestication of urban space of the so-called Recovered Territories in the postwar realities on the example of old town market squares

Aleksandra SEŃ Niemieckie inskrypcje w przestrzeni miejskiej Torunia i Wrocławia – aktywizm, postulowane rozwiązania i odbiór społeczny / German inscriptions in the urban space of Toruń and Wrocław – activism, proposed solutions, and public perception

Henryk DUSZYŃSKI-KARABASZ Nazwy stacji rowerów miejskich i systemów wypożyczania rowerów w Polsce / Names of urban bike stations and bicycle-sharing systems in Poland

Beata AFELTOWICZ Współczesne tendencje urbanonimiczne w Szczecinie na przykładzie nazw restauracji / Contemporary urban trends in Szczecin on the example of restaurant names

Agnieszka WITKOWSKA-KRYCH „Własne nazwy” getta warszawskiego jako językowa reakcja na okupacyjną rzeczywistość / “Own names” of the Warsaw Ghetto as a linguistic reaction to the reality under the German occupation

Tomasz LESZKOWICZ Między Aleją Świerczewskiego a Mostem Grota. Druga wojna światowa w polityce pamięci historycznej PRL na przykładzie warszawskiego nazewnictwa miejskiego / Between Świerczewskiego Avenue and Grota Bridge. World War II in the politics of memory of the People’s Republic of Poland on the example of the urban naming in Warsaw

Klaudia ABUCEWICZ, Alicja DZIĘCIOŁ Ulica Ślimaka i ulica Przyleśna – rozważania o nazwach ulic w Radości / Ślimaka Street and Przyleśna Street – a deliberation on street names in the Radość neighborhood of the Wawer district of Warsaw

Karolina CZERKAS Wawerskie góry i górski Wawer, czyli o tym, co kryją w sobie mniej oficjalne nazwy miejscowe / Wawer mountains and mountainous Wawer, or what the less official local names conceal

Aleksandra KORPYSZ-WIŚNIEWSKA Związki warszawskiego nazewnictwa miejskiego z literaturą / Warsaw’s urban naming’s connections with literature

Igor PIOTROWSKI Ciekawy przypadek ulicy Jana Kochanowskiego na warszawskich Piaskach / The curious case of Jana Kochanowskiego street in the Warsaw district of Piaski

Anna Małgorzata SZCZĘSNY Nazewnictwo miejskie jako problem tłumaczeniowy. Analiza wybranych przykładów z oficjalnego portalu turystycznego miasta stołecznego Warszawy / Urban names as a problem in translation: analysis of selected examples from the official Warsaw tourism website

Eseje naukowe

Jerzy J. PARYSEK „Tylko dokąd się toczy i po co” / “But where it goes and what for”