Tomy

Tomy 69.1- (2024-

T.69.1. red. Mikołaj Madurowicz, Marta Szczepańska (data publikacji online: 31.03.2024)

Tomy 68.1-68.4 (2023)

T.68.4. red. Mikołaj Madurowicz, Paweł E. Weszpiński (data publikacji online: 13.02.2024)

T.68.3. red. Sylwia Dudek-Mańkowska (data publikacji online: 9.01.2024)

T.68.2. red. Barbara Jaczewska, Marcin Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk (data publikacji online: 16.11.2023)

T.68.1. red. Katarzyna Duda-Gromada (data publikacji online: 31.08.2023)

Tomy 65.1-67.4 (2020-2022)

T.67.4. red. Robert Szmytkie (data publikacji online: 20.02.2023)

T.67.3. red. Małgorzata Durydiwka, Krzysztof Górny (data publikacji online: 30.12.2022)

T.67.2. red. Dorota Mantey (data publikacji online: 18.10.2022)

T.67.1. red. Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Magdalena Szmytkowska (data publikacji online: 11.07.2022)

T.66.4. red. Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek (data publikacji online: 13.05.2022)

T.66.3. red. Andrzej Harasimiuk (data publikacji online: 31.12.2021)

T.66.2. red. Katarzyna Duda-Gromada (data publikacji online: 1.09.2021)

T.66.1. red. Maciej Lenartowicz (data publikacji online: 29.03.2021)

T.65.4. red. Anna Dudek (data publikacji online: 21.07.2020)

T.65.3. red. Mikołaj Madurowicz, Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz, Magdalena Fuhrmann (data publikacji online: 05.07.2020)

T.65.2. red. Mikołaj Madurowicz, Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz, Magdalena Fuhrmann, Waldemar Wilk (data publikacji online: 02.07.2020)

T.65.1. red. Iwona Szumacher (data publikacji online: 12.05.2020)

Tomy 63.1-64.4 (2018-2019)

T.64.4. red. Mikołaj Madurowicz, Aleksandra Korpysz (data publikacji online: 31.01.2020)

T.64.3. red. Maciej Lenartowicz (data publikacji online: 22.05.2019)

T.64.2. red. Ewa Smolska (data publikacji online: 11.03.2019)

T.64.1. red. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada (data publikacji online: 01.02.2019)

T.63.4. red. Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk (data publikacji online: 13.12.2018)

T.63.3. red. Anna Dudek (data publikacji online: 22.11.2018)

T.63.2. red. Joanna Krukowska (data publikacji online: 27.06.2018)

T.63.1. red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio (data publikacji online: 19.04.2018)

Tomy 61.1-62.4 (2016-2017)

T.62.4. red. Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka (data publikacji online: 21.12.2017)

T.62.3. red. Małgorzata Durydiwka (data publikacji online: 05.12.2017)

T.62.2. red. Katarzyna Duda-Gromada, 2017

T.62.1. red. Ewa Smolska, 2017

T.61.4. red. Dorota Rucińska, 2016

T.61.3. red. Ewa Smolska, 2016

T.61.2. red. Ewa Smolska, 2016

T.61.1. red. Małgorzata Roge-Wiśniewska, 2016

Tomy 51-60 (2013-2015)

T.60. red. Sylwia Dudek-Mańkowska, 2015

T.59. red. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, 2015

T.58. red. Ewa Smolska, 2015

T.57. red. Piotr Werner, 2015

T.56. Tom dedykowany Pani Prof. dr hab. Marii Stopie-Boryczce, red. Elwira Żmudzka, 2014

T.55. red. Dorota Rucińska, 2014

T.54. Geografia Polityczna. red. Marcin Wojciech Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk, 2014

T.53. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

T.52. Turystyka Kulinarna, Redakcja naukowa: Marta Derek, 2013

T.51.  red. Ewa Smolska, Marcin Wojciech Solarz, Urszula Somorowska, 2013

Tomy 41-50 (2009-2012)

T.50. Antropopresja w środowisku przyrodniczym (przejawy i sposoby detekcji), red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, 2012

T.49. Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach morfoklimatycznych, red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2012

T.48. Geographic education In Poland At the time of transformation, red. Joanna Angiel, Mirosław Mularczyk, 2011

T.47. Suplement. 60 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2010), red. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Magda Dobrowolska, 2011

T.47. Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, red. Elwira Żmudzka, Katarzyna Grabowska, 2011

T.46. Dynamika zmian systemów przyrodniczych, red. Andrzej Richling, 2011

T.45. Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), red. Ewa Smolska, Jan Rodzik, 2010

T.44. Przyroda-człowiek-region. Profesor Ewelinie Kartowicz na 70 urodziny, red. Stefan Kałuski, Małgorzata Roge-Wiśniewska, Andrzej Walewski, Maciej Lechowicz, 2010

T.43. Studia nad ekstremalnymi zdarzeniami hydrologicznymi, red. Małgorzata Gutry-Korycka, 2009

T.42. Studia z geografii człowieka, red. Andrzej Lisowski, 2009

T.41. Współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych, red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, 2009

Tomy 31-40 (2003-2008)

T.40. 90. lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim, red. Andrzej Lisowski, 2008

T.39. Dylematy nauczania geografii Polski, red. Florian Plit, 2008

T.38. Studia hydrologiczne podstawą gospodarowania wodą, red. Małgorzata Gutry-Korycka, 2007

T.37.  Formy i procesy rzeźbotwórcze Tunezji, red. Maciej Dłużewski, 2006

T.36. Zintegrowane badania krajobrazowe i ich zastosowania, red. Andrzej Richling, Andrzej Harasimiuk, 2005

T.35. Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, red. Andrzej Lisowski, 2005

T.34. 50 lat Zakładu Geografii Regionalnej w Uniwersytecie Warszawskim, red. Ewelina Kantowicz, Maksymilian Skotnicki, Andrzej Walewski, 2005

T.33. Cechy teksturalne osadów stokowych i fluwialnych, red. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, 2003

T.32. Geografia turyzmu, red. Andrzej Kowalczyk, 2003

T.31. 50 lat pracy naukowej Urszuli Soczyńskiej, red. Zdzisław Mikulski, 2003

Tomy 21-30 (1997-2002)

T.30. 25 lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, red. Andrzej Lisowski, Maria Skoczek, 2002

T.29. Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka, red. Jerzy Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak, 2001

T.28. 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951 – 2000), red. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, 2001

T.27. Studia geograficzne Ponidzia Pińczowskiego, red. Maria Stopa-Boryczka, Mirosław Bogacki, 2000

T.26. Suplement II. Spotkanie absolwentów z okazji 65-lecia powołania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski, 2015

T.26. Suplement I. Spotkanie absolwentów z okazji 60-lecia Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jacek Pasławski, Bożena Ogorzelska, 2010

T.26. 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej Katedry Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jacek Pasławski, 2000

T.25. Regionalne studia porównawcze, red. Florian Plit, Maria Skoczek, 1999

T.24. Pamięci Profesora Jerzego Kondrackiego, red. Maria Stopa-Boryczka, 1998

T.23. Przestrzenne aspekty transformacji systemowej, red. Andrzej Lisowski, 1998

T.22. Z badań klimatu Polski, red. Maria Stopa-Boryczka, 1998

T.21. Studia geoekologiczne, tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Richlingowi w 60. rocznicę urodzin, red. Maria Stopa-Boryczka, 1997

Tomy 11- 20 (1992-1997)

T.20. Nowe metody badań klimatu Polski, red. Maria Stopa-Boryczka, 1997

T.19. Studia regionalne, red. Jadwiga Winidowa, 1997

T.18. Geografia społeczno – ekonomiczna, red. Andrzej Wieloński, 1996

T.17. Stanisław Pietkiewicz (1894 – 1986). Twórca pierwszej w Polsce Katedry Kartografii. Geograf i historyk. (Wspomnienia współpracowników i wychowanków w setną rocznicę urodzin), red. Wiktor Grygorenko, 1995

T.16. Dzieje studiów geograficznych w Uniwersytecie Warszawskim 1918 – 1993, red. Zdzisław Mikulski, 1995

T.15. Badania regionalne nad krajami Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. Florian Plit, Maria Skoczek, 1994

T.14. Kompleksowe badania fizycznogeograficzne, red. Andrzej Richling, 1992

T.13. Wpływ Warszawy na urbanizację strefy podmiejskiej, red. Andrzej Wieloński, 1992

T.12. Studia hydrologiczne, red. Urszula Soczyńska, 1992

T.11. Z badań klimatu Warszawy, red. Maria Stopa-Boryczka, Urszula Kossowska-Cezak, 1992

Tomy 1- 10 (1979-1989)

T.10. Wybrane teoretyczne problemy geografii ekonomicznej, red. Witold Kusiński, 1989

T.9. Studia geomorfologiczne, red. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, 1989

T.8. Środowisko przyrodnicze a działalność człowieka w strefie międzyzwrotnikowej, red. Bolesław Dumanowski, 1985

T.7. Studia hydrologiczne, red. Zdzisław Mikulski, 1985

T.6. Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego, red. Witold Kusiński, 1985

T.5. Regionalne badania fizycznogeograficzne, 1984

T.4. VII Polsko-czeskie seminarium geograficzne, red. Witold Kusiński, 1983

T.3. Geografia ludności, turystyki i rolnictwa, red. Witold Kusiński, 1983

T.2. Studia geomorfologiczne i krajobrazowe, red. Jerzy Kondracki, Ryszard Czarnecki, 1980

T.1. Teoria kartografii, tom dedykowany pamięci prof. dr hab. Lecha Ratajskiego, red. Zdzisław Mikulski, 1979