Ogólne zasady wydawnicze

Prace i Studia Geograficzne są recenzowanym czasopismem wydawanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasopiśmie publikowane są artykuły reprezentujące dyscypliny wiodące, czyli geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną oraz nauki o Ziemi i środowisku, a także pokrewne m.in. nauki socjologiczne, o polityce i administracji, o kulturze fizycznej czy architekturę i urbanistykę. Publikowane są oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym, empirycznym, metodycznym lub przeglądowym. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym czasopismem.

 

Zobacz też:

Zasady etyki

Przyjmowanie tekstu

Formatowanie tekstu

Akceptacja materiału i korekta