Redakcja

Adres Redakcji

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: pisg.redakcja@uw.edu.pl

Redaktor naczelny

dr hab. Mikołaj Madurowicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000–0002–9234–8930

Zastępca Redaktora naczelnego

dr hab. Małgorzata Durydiwka, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0001-8891-3215

Sekretarz redakcji

mgr inż. arch. kraj. Marta Szczepańska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0002-5769-407X

Redaktorzy tematyczni

geografia społeczno-ekonomiczna, geografia miast
dr hab. Dorota Mantey, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0001-5653-4077
dr Magdalena Szmytkowska (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych), ORCID: 0000-0002-1504-6832
dr hab. Robert Szmytkie, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska), ORCID: 0000-0001-6415-9342

gospodarka przestrzenna
dr Joanna Krukowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0002-9017-659X
dr inż. arch. Laura Kochel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), ORCID: 0000-0002-8909-2444

geografia turystyki
dr Katarzyna Duda-Gromada (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0002-5324-7782
dr Ilona Potocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), ORCID: 0000-0003-0606-8113
dr Joanna Kowalczyk-Anioł (Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych), ORCID: 0000-0002-1547-9304

geografia kultury i dziedzictwa
dr Aleksandra Korpysz-Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0002-7003-5546

studia regionalne, geografia polityczna
dr Anna Dudek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0001-8336-9468
dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej), ORCID: 0000-0001-9276-4574

geografia fizyczna, geomorfologia
dr hab. Ewa Smolska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0002-1131-0421
dr hab. Jolanta Święchowicz, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii), ORCID: 0000-0002-0040-8378
dr hab. Andrzej Harasimiuk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0002-9617-929X

hydrologia
dr Maciej Lenartowicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
dr Jarosław Suchożebrski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0003-4066-8139
dr Maksym Łaszewski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID:0000-0003-3066-269X

meteorologia i klimatologia
dr Kamil Leziak (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0003-0858-8163

kartografia, geoinformatyka
dr Jolanta Korycka-Skorupa (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0001-7737-3559
dr Anna Markowska (Instytut Geodezji i Kartografii), ORCID: 0000-0001-8446-6171

statystyka
dr Jarosław Suchożebrski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), ORCID: 0000-0003-4066-8139
dr Marek Pieniążek (Główny Urząd Statystyczny)

Redaktorzy językowi

dr hab. Małgorzata Durydiwka, prof. ucz. (j. polski)
mgr Wirginia Aksztejn (j. angielski)
mgr Ireneusz Badura (j. angielski)
mgr Małgorzata Klein (j. angielski)

Rada Naukowa

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Kazimierz Kuciński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Lisowski – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jan Łoboda – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Marta Malska – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina
dr hab. Mirosław Mika – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Richling – Uniwersytet Warszawski
dr Ryszard E. Rózga Luter – Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Meksyk
prof. dr hab. Iwona Sagan – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Tadeusz Siwek – Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy
dr hab. Maria Skoczek, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr Marianna Strzelecka – Linnaeus University, Kalmar, Szwecja

Redakcja strony internetowej

dr Jarosław Suchożebrski
mgr inż. arch. kraj. Marta Szczepańska