Recenzenci

Recenzenci w 2022 roku

 • dr hab. Marek Błaś, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dwukrotnie)
 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Dagmara Chylińska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. ucz., Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Marta Derek, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Anna Długozima, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Agata Hącia, Fundacja PRO.PL
 • dr inż. Artur Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Viachaslau Filimonau, University of Surrey (Wielka Brytania)
 • dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. ucz., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Rafał Gajewski, Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Jasiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. arch. Dorota Jopek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Jurkowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Kałamucki, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Barbara Korwel-Lejkowska, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jacek Kotus, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Paweł J. Kowalski, Politechnika Warszawska
 • dr Renata Krukowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Magdalena Kubal-Czerwińska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Kurzyk, Uniwersytet Łódzki
 • dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Lubicz Miszewska, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Izabella Łęcka, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Markiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Maciej Markowski, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Mirosław Mika, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. ucz., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Marek Nowacki, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Parysek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. em.)
 • ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Aneta Pawłowska, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Włodzimierz Pessel, Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzysztof Piotrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Pospieszna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński
 • dr Diyari Salih, Al-Mustansiriyah University (Irak)
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. M. Sobczyński, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marcin W. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Waldemar Spallek, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dominika Studzińska, Uniwersytet Gdański
 • dr Paweł Sudra, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr hab. Ewa Szafrańska, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Jan Szupryczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. em.)
 • prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. ucz., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Świątek, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Irena Tsermegas, Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy (dwukrotnie)
 • dr hab. Krzysztof Widawski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Tomasz Wites, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 • dr Mirosław Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alina Zajadacz, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maciej Ząbek, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Zborowski, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci w 2021 roku

 • dr Andrzej Affek, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (dwukrotnie)
 • dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska, prof. ucz., Uniwersytet Śląski
 • dr Maria Elena Botero Ospina, Universidad del Rosario (Kolumbia)
 • dr Paweł Cywiński, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Konrad Czapiewski, prof. IGiPZ, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Katarzyna Dembicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Duda-Seifert, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Dariusz Dukaczewski, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii
 • dr Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Fuhrmann, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Górecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Lenka Havelková, Charles University in Prague
 • dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Jarocińska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Sylwia Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Karsznia, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marek Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Ewa Kaznowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Bożena Kicińska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Kiniorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Artur Klimek, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Piotr Kociszewski, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Kowalczyk-Anioł, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr Bogusława Kruczkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (dwukrotnie)
 • dr Stanisław Krysiak, Uniwersytet Łódzki (dwukrotnie)
 • dr Magdalena Kubal-Czerwińska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Bartłomiej Kurzyk, Uniwersytet Łódzki
 • dr Kamil Leziak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Lisowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Małgorzata Loga, Politechnika Warszawska
 • dr Maksym Łaszewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Markowska, Instytut Geodezji i Kartografii
 • dr Maciej Markowski, Uniwersytet Gdański
 • prof. Colin Marx, University College London
 • dr inż. Grzegorz Masik, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, Politechnika Gdańska
 • dr Tomasz Napierała, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. ucz., Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Panecki, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • dr Robert Pawlusiński, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Aneta Pawłowska-Legwand, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. WSTiJO, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr Adrian Ochtyra, Uniwersytet Warszawski
 • dr Teresa Sadoń-Osowiecka, Uniwersytet Gdański
 • dr inż Katarzyna Sadowy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Janusz Siwek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Maria Skoczek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Maciej Smętkowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. prof. SGH Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Hernando Gil Tovar Msc. PhD., Universidad Surcolombiana (Kolumbia)
 • dr Piotr Trzepacz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Jiří Vágner, Charles University in Prague (Czechy)
 • dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Wałdykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (dwukrotnie)
 • dr hab. Krzysztof Widawski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Witczyńska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dariusz Woronko, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Mirosław Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Urszula Zawadzka-Pawlewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bernadetta Zawilińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Artur Zieliński prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci w 2020 roku

 • dr Weronika Banaszak-Cibicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • mgr inż. Szymon Beuch, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
 • dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Emilia Bogacka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Braun, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • dr hab. Paweł Cebrykow, , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Degórski, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • dr Piotr Demczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Anna Dłużewska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Renata Dulias, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Głażewski, Politechnika Warszawska
 • mgr Tomasz Grabowski, Uniwersytet Warszawski (dwukrotnie)
 • dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński (dwukrotnie)
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński (prof. em.)
 • dr Wojciech B. Jędryczkowski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Natalia Kaszyca-Taszakowska, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dwukrotnie)
 • dr Piotr Kociszewski, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr Marek Kopacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Grzegorz Lesiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska (dwukrotnie)
 • dr inż. Aleksandra Łangowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Izabella Łęcka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Mikołaj Madurowicz, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • dr Anna Namura-Ochalska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Neścieruk, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
 • dr hab. Mariusz Nietupski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Maria Oleszczuk, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Wojciech Pisula, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński (dwukrotnie)
 • dr hab. Tomasz Rozbicki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Robert Rozwałka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Sebastian Salata, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Paweł Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiH Vistula, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • dr hab. Maria Skoczek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • prof. dr hab. Janusz Słodczyk, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Maciej Smętkowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (dwukrotnie)
 • prof. dr hab. Marek Sobczyński, Uniwersytet Łódzki (dwukrotnie)
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Krzysztof Stachowiak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwukrotnie)
 • dr inż. Witold Strużyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Roman Szul, prof. UW, Uniwersytet Warszawki
 • dr Artur Taszakowski, Uniwersytet Śląski
 • dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, Polska Akademia Nauk (prof. em.) (dwukrotnie)
 • dr hab. Anita Wolaniuk, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Hanna Wójciak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci w 2019 roku

 • dr hab. Marek Barwiński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Adam Choiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Przemysław Ciesiółka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Czerny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr María del Carmen Cañizares Ruiz, Universidad Castilla – la Mancha (Hiszpania)
 • prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marek Ewertowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Robert Faracik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Gocłowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Michał Jarnecki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marian Kachniarz, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Stefan Kałuski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Kasprzak, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bożena Kicińska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Kociszewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Kołsut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Robert Kotowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • dr hab. Jeremi Królikowski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Renata Krukowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. Marcin Kula, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 • dr hab. Sylwia Kulczyk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marek Leszczyński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Stanisław Leszczyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Izabella Łęcka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa
 • dr Julia Murrmann, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie / Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Nowicka, IMGW
 • dr Leszek Ośródka, IMGW
 • dr hab. Mirosław Pęczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny
 • dr hab. Agata Pierścieniak, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dwukrotnie)
 • dr hab. Danuta Piróg, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Florian Plit, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr Renata Rettinger, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Joanna Rychel, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
 • prof. dr hab. Hanna Serkowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ciro Serna Mendoza, University of Manizales (Kolumbia)
 • dr hab. Maria Skoczek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (prof. em.)
 • dr Joanna Stępień, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Adam R. Szromek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
 • dr Iwona Szumacher, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr hab. Maciej Turała, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy
 • dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Woronko, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci w 2018 roku

 • dr hab. Jarosław Balon, Uniwersytet Jagielloński (dwukrotnie)
 • dr hab. Sebastian Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jan Borzyszkowski, Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie (dwukrotnie)
 • dr Sylwia Bródka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • dr hab. Jarosław Czochański, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Falkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Andrzej Gałażewski, Politechnika Warszawska
 • dr Jadwiga Gałka, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Beata Gawryszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Grabowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
 • dr Izabela Grzegorczyk, Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Harasimiuk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz, Uniwersytet Wrocławski (były pracownik)
 • prof. dr hab. Antoni Jackowski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. Emilia Janeczko, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Daria E. Jaremen, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie
 • dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Stanisław Krysiak, Uniwersytet Łódzki (dwukrotnie)
 • dr Nazar Kudla, Instytut Ekonomiki i Turystyki we Lwowie (Ukraina)
 • prof. dr hab. Roman Kujawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Paulina Legutko-Kobus, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Macias, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Łukasz Mikuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Artur Modrzejewski, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Maciej Pietrzak, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu / Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (dwukrotnie)
 • dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr  Hanna Prószyńska-Bordas, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • dr hab. Robert Pyka, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Elżbieta Rybicka, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Politechnika Koszalińska
 • dr Marcin Siłuch, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Marcin Semczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marcin Słowik, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Urszula Somorowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Sosnowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Spórna, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański (dwukrotnie)
 • dr Iwona Szumacher, Uniwersytet Warszawski
 • dr Wioletta Szymańska, Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. arch. Anna Wojnarowska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izabela Zawiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr inż. arch. Miłosz Zieliński, Politechnika Krakowska
 • dr inż. Romuald Ziółkowski, Politechnika Białostocka
 • dr hab. Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci w 2017 roku

 • dr Czesław Adamiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Alina Awramiuk-Godun, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jarosław Balon, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Sebastian Bernat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dwukrotnie)
 • dr Marta Derek, Uniwersytet Warszawski (dwukrotnie)
 • dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Ewa Dziedzic, Szkoła Główna Handlowa
 • dr Robert Faracik, Uniwersytet Jagielloński (dwukrotnie)
 • doc. Peter J.M. Hurkxkens, Fontys University of Applied Sciences, Tilburg, The Netherlands
 • dr hab. Iwona Jażewicz, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku (dwukrotnie)
 • dr Maja Jedlińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr. hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartłomiej Kołsut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Urszula Kossowska-Cezak, Polskie Towarzystwo Geofizyczne
 • dr hab. Marek Kozak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zygmunt Kruczek, AWF im. B. Czecha w Krakowie
 • dr Jolanta Latosińska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Jerzy Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Marciszewska, Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Matczak, Uniwersytet Łódzki (dwukrotnie)
 • dr Dorota Matuszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Elżbieta D. Nawrocka, prof. UEWr, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Bara NDiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dominik Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr Katarzyna Ostapowicz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Robert Pawlusiński, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Konrad Pędziwiatr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Płoszaj, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Anna Podolska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Łukasz Quirini-Popławski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Iwona Sagan, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bogusław Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ewa Skowronek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr inż. Aleksandra Spychała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Suchożebrski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • dr Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Tylkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Wałdykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Magdalena Wdowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Wieczorek, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • dr hab. Marek Więckowski, prof. PAN, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • dr Robert Wiluś, Uniwersytet Łódzki
 • dr Maria Zachwatowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci w 2016 roku

 • dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. E. Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański (dwukrotnie)
 • dr hab. Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Waldemar Budner, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Teresa Brzezińska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • dr Elżbieta Gorczyca, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Sławomir Górski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności
 • prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka, Politechnika Warszawska
 • dr Robert Guzik, Uniwersytet Jagielloński
 • dr inż. Arkadiusz Halama, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Beata Hejmanowska, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr Monika Kaczała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Mirosław Kamiński, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
 • dr hab. Tomasz Karasiewicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Renata Krukowska,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna B. Kisiel-Łowczyc, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ PAN, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • prof. Barbara Lubicz-Miszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Malinowska, Uniwersytet Warszawski (dwukrotnie)
 • prof. dr hab. Marta Malska, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)
 • prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • pr hab. Mirosław Mularczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, Collegium Civitas w Warszawie
 • dr hab. inż. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (dwukrotnie)
 • prof. dr hab. Czesław Osękowski, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
 • dr Renata Pajewska-Kwaśny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Florian Plit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • dr hab. Marcin Solarz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Szajnowska-Wysocka, Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Roman Szul, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (dwukrotnie)
 • dr Katarzyna Szyga-Pluta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ilona Potocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Świeca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr inż. Tamara Tokarczyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr  hab. Karol Tylmann, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jan A. Wendt, Uniwersytet Gdański
 • dr Małgorzata Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Anna Wierzbicka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Piotr L. Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. Alessandro Vitale, Universita Degli Sudi di Milano (Włochy)
 • dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Wojciechowski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
 • dr Dariusz Woronko, Uniwersytet Warszawski
 • dr Edyta Woźniak, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. arch. Agnieszka Zimnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie
 • dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci w 2015 roku

 • dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Marcin F. Gawrycki, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Leszek Hejduk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. Iwona Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki 
 • dr Magdalena Karolak-Michalska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr Urszula Kossowska-Cezak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kossowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Sylwia Kulczyk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Adam Łajczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Mirosław Mika, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Małgorzata Nalewajko, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Ryszard Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Podgórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ryszard Rozga Luter, Uniwersytet Autonomiczny Stanu Meksyk
 • dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Iwona Sagan, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Skalska, prof. SGTiR, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Szymanowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Roman Suligowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Anna Szajewska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr Magdalena Szmytkowska, Uniwersytet Gdański
 • prof. nadzw. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Mariusz Rzętała, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr Jacek Tylkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jacek Urbański, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Więcław-Michniewska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Joanna Więcław-Michniewska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki