T. 62.2, s. 53-72

Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu

Tourism space as space of conflict

 Joanna KOWALCZYK-ANIOŁ
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
e-mail: joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl
Bogdan WŁODARCZYK
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
e-mail: bowlo@poczta.onet.pl

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, turystyka, konflikt

Key words: tourism space, tourism, conflict

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, KOWALCZYK-ANIOŁ Joanna, Tom 62 zeszyt 2, WŁODARCZYK Bogdan and tagged , , , .