T. 62.2, s. 31-51

Wpływ zmian użytkowania terenu na przyrodę rezerwatów położonych w strefie rozwoju miast na przykładzie Lasu Natolińskiego i Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego

Land use change impact on the nature reserves located in urban development areas: the case of the Natolin Forest and the Stefan Starzyński Kabacki Forest

Mateusz SENCZYNO
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Zakład Geoekologii
e-mail: mateusz.senczyno@student.uw.edu.pl
 Alina GERLÉE
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Zakład Geoekologii
e-mail: a.gerlee@uw.edu.pl

Słowa kluczowe: zmiany użytkowania terenu, planowanie przestrzenne, antropopresja, rozwój miast, rezerwaty przyrody, Las Natoliński, Las Kabacki

Key words: land use changes, spatial planning, anthropogenic pressures, urban development, nature reserves, Natoliński Forest, Kabacki Forest

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, Tom 62 zeszyt 2 and tagged , , , , , , , , , , , , , .