Organizacja formalnych sposobów uspołecznienia przy wdrażaniu programów rewitalizacji – przypadki wybranych gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Organisation of formal ways of citizen participation in urban renewal programs implementation. Case of Warsaw Metropolitan Area municipalities

Rafał FLORCZYK
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
e-mail: rafalflo@wp.pl

Zarys treści: Artykuł porusza problem uspołecznienia programów rewitalizacji za pomocą działalności zróżnicowanych, sformalizowanych kolegialnych podmiotów. Uzyskane wyniki wskazują, że badane Komitety Rewitalizacji i Zespoły ds. rewitalizacji różnią się przypisanymi zadaniami i wybranymi składami. Kompetencje analizowanych podmiotów ograniczają się głównie do wydawania opinii, przez co nie osiągają one wysokich szczebli w drabinie partycypacji.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, partycypacja, Komitet Rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji, program rewitalizacji

Abstract: The paper concerns the issue of differentiated forms of citizen participation in urban renewal programs implementation. There is a difference between Committees of Revitalisation and other formal ways of participation considering their tasks and compositions. All analysed forms are placed on the low levels of participation ladder.

Key words: urban renewal, participation, Revitalization Committee, urban renewal program

Zalecany sposób cytowania/ Cite as: Florczyk R., 2019, Organizacja formalnych sposobów uspołecznienia przy wdrażaniu programów rewitalizacji – przypadki wybranych gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Prace i Studia Geograficzne, 64.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 93-109.

Wpłynęło: 11.02.2019
Zaakceptowano: 20.08.2019

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in FLORCZYK Rafał, Tom 64 zeszyt 3 and tagged , , , , , , , , .