Komercjalizacja współpracy międzygminnej? Rola spółek międzygminnych w dostarczaniu usług publicznych na tle innych form współpracy samorządowej

Commercialisation of inter-municipal cooperation? The role of inter-municipal companies in providing public services against the background of other forms of municipal cooperation

Marta LACKOWSKA
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
e-mail: m.lackowska@uw.edu.pl
Paweł SWIANIEWICZ
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
pswian@uw.edu.pl
Aleksandra PICEJ
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
a.picej@student.uw.edu.pl

Zarys treści: W artykule zajmujemy się formą strukturalną i obszarami działań podejmowanych we współpracy międzygminnej, a także jej rolą w dostarczaniu usług publicznych. Głównym polem badawczym są spółki międzygminne – formy współpracy wprawdzie silnie zinstytucjonalizowane, a jednak często pomijane w studiach nad tym tematem. Porównujemy działalność spółek międzygminnych z innymi formami współpracy w Polsce, zakładając że cechuje je specyfika przejawiająca się w: (i) podejmowanych działaniach (działalność spółek komunalnych dotyczy świadczenia przez samorządy usług o charakterze dóbr prywatnych, za które pobiera się odpłatność od użytkowników i częściej nastawione są na bieżące wykonywanie zadań, niż na inwestycje infrastrukturalne) oraz (ii) we wtórnym charakterze spółek wobec innych form współpracy międzygminnej.

Słowa kluczowe: współpraca międzygminna, spółki międzygminne, związki międzygminne, dostarczanie usług publicznych, Polska

Abstract: The article focuses on differences between various legal forms of inter-municipal cooperation (IMC) in Poland. In particular, it looks at inter-municipal companies, as a highly institutionalised form often neglected in the studies on IMC. Analysing their structure, we try to define the main composition-types of those units. We also analysis the role of inter-municipal companies in the service provision, comparing it to the role played by other forms of IMC. Our hypothesis behind these studies is that intermunicipal companies operate in different fields and with different aims than inter-municipal unions – they are focused on current service provision (especially those of a private good character) rather than on investments and absorption of the external funding – and that the companies are often derivatives of other forms of IMC.

Key words: inter-municipal cooperation, inter-municipal companies, inter-municipal unions, public service delivery, Poland

Zalecany sposób cytowania/ Cite as: Lackowska M., Swianiewicz P., Picej A., 2019, Komercjalizacja współpracy międzygminnej? Rola spółek międzygminnych w dostarczaniu usług publicznych na tle innych form współpracy samorządowej, Prace i Studia Geograficzne, 64.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 69-91.

Wpłynęło: 05.12.2018
Zaakceptowano: 20.08.2019

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in LACKOWSKA Marta, PICEJ Aleksandra, SWIANIEWICZ Paweł, Tom 64 zeszyt 3 and tagged , , , , , , , , , .