T. 68.4, s. 111–121

Współczesne tendencje urbanonimiczne w Szczecinie na przykładzie nazw restauracji

Contemporary urban trends in Szczecin on the example of restaurant names

Beata AFELTOWICZ
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Językoznawstwa
e-mail: beata.afeltowicz@usz.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4487-9411

Abstract: The research task was to trace the names of Szczecin restaurants existing in 2020–2022. The aim of the study was to show which naming tendencies exist in the contemporary urban names of Szczecin. The gathered onymic collection was subjected to semantic and formal analysis. On the basis of the study of the names of selected restaurants in Szczecin, it can be concluded that two opposing linguistic tendencies clash in the contemporary urban naming of Szczecin: 1. striving to revert to native names and 2. adopting foreign names. The onyms created in this way create a semantically and structurally heterogeneous collection of urbanonyms.

Key words: linguistics, onomastics, urbanonymy, restaurant names, Szczecin

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Afeltowicz B., 2023, Współczesne tendencje urbanonimiczne w Szczecinie na przykładzie nazw restauracji, Prace i Studia Geograficzne, 68.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 111–121, DOI: 10.48128/pisg/2023-68.4-07

Wpłynęło: 15.06.2023
Zaakceptowano: 4.12.2023

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, Tom 68 zeszyt 4 and tagged , , , , , , , , .