T. 68.4, s. 189–198

Ciekawy przypadek ulicy Jana Kochanowskiego na warszawskich Piaskach

The curious case of Jana Kochanowskiego street in the Warsaw district of Piaski

Igor PIOTROWSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Kultury Polskiej
e-mail: igorpiotrowski@uw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-6130-652X

Abstract: The article is a case study of Jana Kochanowskiego Street in Warsaw. The starting point is the statement on the late naming of the street with the name of the most important Polish pre-romantic poet in the capital city of Poland (in comparison to naming streets after minor poets). The author presents the circumstances that led to this situation and recreates the contexts accompanying the belated inclusion of Jan Kochanowski in the canon of writers who were preferred eponyms of streets in the capital of Poland after WWI. Next, he tries to compare Kochanowskiego Street in Warsaw with Kochanowskiego Streets in other large cities of Poland.

Key words: street names, public space, Jan Kochanowski, street eponyms, interwar period, Warsaw, cultural heritage of the Partitions period

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Piotrowski I., 2023, Ciekawy przypadek ulicy Jana Kochanowskiego na warszawskich Piaskach, Prace i Studia Geograficzne, 68.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 189–198, DOI: 10.48128/pisg/2023-68.4-13

Wpłynęło: 14.07.2023
Zaakceptowano: 9.12.2023

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, Tom 68 zeszyt 4 and tagged , , , , , , , , , .