T. 68.4, s. 149–159

Ulica Ślimaka i ulica Przyleśna – rozważania o nazwach ulic w Radości

Ślimaka Street and Przyleśna Street – a deliberation on street names in the Radość neighborhood of the Wawer district of Warsaw

Klaudia ABUCEWICZ
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
e-mail: k.abucewicz2@uw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7612-2985
Alicja DZIĘCIOŁ
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
e-mail: ab.dzieciol@uw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6798-0408

Abstract: This article focuses on the street naming in the Radość neighbourhood in the Wawer district of Warsaw. It draws attention to a very specific timing of naming streets in this part of the capital. The names result from the changes introduced as late as the second half of the 20th century. 82 contemporary names, some of them changed, are semantically analysed.

Key words: urbanonyms, street names, Warsaw, Wawer, Radość

Zalecany sposób cytowania / Cite as: Abucewicz K., Dzięcioł A., 2023, Ulica Ślimaka i ulica Przyleśna – rozważania o nazwach ulic w Radości, Prace i Studia Geograficzne, 68.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 149–159, DOI: 10.48128/pisg/2023-68.4-10

Wpłynęło: 14.06.2023
Zaakceptowano: 4.12.2023

Pobierz cały tekst w pdf / Get full text (pdf format)

Posted in Artykuły, Tom 68 zeszyt 4 and tagged , , , , , , , , .